FMC Management
 

Kultura FMCM

 

Pod pojęciem kultury organizacyjnej FMCM kryją się nie tylko zasady etyczne i podstawowe wartości (najwyższa jakość usług świadczonych Klientom, zaangażowanie i współpraca w firmie oraz uczciwość i rzetelność). Kulturę korporacyjną FMCM tworzą ludzie. Wszyscy czujemy się zaangażowani w realizację przyjętej przez firmę misji. Postrzegamy ją jako fundament naszej kultury i realizujemy poprzez wszystko co robimy.

 

Będąc pracownikami FMCM czujemy się mocno związani z naszą firmą. Praca każdego z nas jest wymagająca i stawia wyzwania. Jednocześnie pozwala na wykorzystanie naszych kwalifikacji i umiejętności, daje szansę rozwoju i stanowi źródło codziennej satysfakcji.

 

W FMCM cenimy prestiż firmy, wynagrodzenie oraz warunki pracy, a także stabilność zatrudnienia. Dostrzegamy tempo wzrostu organizacji i doceniamy powiązane z tym możliwości własnego rozwoju. W FMCM atrakcyjna jest również większa niż u konkurentów samodzielność oraz poczucie istotności pracy każdego z nas, dające nam możliwość wywierania rzeczywistego wpływu na działalność firmy.

Na co dzień o jakości i atmosferze naszej pracy decydują drobiazgi, jak choćby to, że unikamy wszelkich niepotrzebnych barier np. zbyt sformalizowanego komunikowania się (zwracamy się do wszystkich na "ty") czy sztywnego stroju biznesowego (w naszej firmie obowiązuje "smart casual every-day code"). Sami urządzamy nasze biura i dbamy o ergonomię naszych miejsc pracy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice