FMC Management
 

Aktualności

RSS Facebook

Kategorie

Kalendarium

28 listopad 2023

Puls rynku: Aktualności

2014-03-27 16:10

Po 16:00

Dzisiejsza sesja to umocnienie złotego. Przez większość część dnia nasza waluta zachowywała się względnie stabilnie, jednak po wejściu do gry Amerykanów złoty zaczął zyskiwać na wartości. Obecnie dolar kosztuje 3,0285 PLN, zaś wspólna waluta jest wyceniana na 4,1680 PLN, co jest najniższą wartością od 2 marca tego roku.

Warto dodać, że dziś rano pojawił się jedyny podczas tej sesji odczyt z naszego kraju. Był to Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC. W marcu wzrósł on do 151,9 pkt. wobec wartości poprzedniej 150,6 pkt. (po korekcie). Dane te nie miały jednak większego wpływu na wartość złotego.

2013-11-29 10:00

PKB zgodnie z prognozami

Pojawiły się już finalne dane o PKB Polskie za trzeci kwartał tego roku. Zgodnie z tym, co prognozowano, dynamika wyniosła 0,6 proc. k/k, a zarazem 1,9 proc. r/r (bez dopasowania sezonowego) oraz 1,6 proc. r/r (uwzględniając sezonowość). Odczyt nie powinien więc wpłynąć na ruchy powiązanych ze złotym par walutowych.

2013-10-25 10:05

Indeks Ifo spadł

Indeks Ifo w Niemczech wyniósł w październiku 107,4 pkt. To niedobry znak, albowiem prognoza zakładała, że będzie to 108 pkt. Co więcej, poprzednio (we wrześniu) notowano 107,7 pkt, a więc mamy rezultat nie tylko gorszy od prognozy, ale i niższy od poprzedniego.

2013-09-30 15:49

Dobry odczyt Chicago PMI

Indeks Chicago PMI w USA wyniósł (dane wrześniowe) 55,7 pkt, podczas gdy poprzednio były to 53 pkt. Należy to odbierać jako sygnał optymistyczny, albowiem liczono tylko na 54 pkt.

2013-09-26 14:40

PKB USA nieco gorzej od przewidywań

Annualizowany wzrost PKB Stanów Zjednoczonych za II kwartał to 2,5 proc. - minimalnie niżej niż 2,6 proc. zakładane przez prognozę. Deflator PKB to 0,6 proc. k/k, liczono na 0,7 proc. k/k. Poprzednie wyniki to 1,1 proc. dla annualizowanego PKB oraz 1,7 proc. k/k. Można sądzić, że dane te powstrzymują obecnie zwyżki na eurodolarze, gdzie notowany jest kurs 1,3495.

2013-09-25 14:41

Zamówienia w USA - złożona sytuacja

Poznaliśmy już odczyty dotyczące zamówień w USA. Otóż wartość zamówień na dobra bez środków transportu spadła w sierpniu o 0,1 proc. m/m. To gorszy wynik niż prognoza, zakładająca wzrost o 0,1 proc. Okazało się jednak, że przed miesiącem nie mieliśmy redukcji o 0,8 proc., ale tylko o 0,5 proc.

Co do zamówień na dobra trwałego użytku, to zamiast spodziewanej stagnacji nastąpił wzrost o 0,1 proc. m/m. Jednocześnie zrewidowano wyniki lipcowe, ale w dół, co osłabia wymowę dzisiejszego odczytu. Otóż w lipcu notowano spadek o -8,1 proc. m/m, a nie o 7,4 proc. m/m.

2013-09-24 16:02

Popołudniowe dane z USA

W Stanach Zjednoczonych opublikowane zostały dziś o 16:00 dwa dość istotne odczyty makroekonomiczne. Otóż indeks Fed z Richmond wypadł na poziomie 0 pkt. Zupełnie się to rozmija z uśrednioną prognozą (która wynosiła 15 pkt). Poprzednio notowano 14 pkt. Za to indeks zaufania konsumentów Conference Board niemal się wpisał w prognozę - wyniósł 79,7 pkt (przewidywano 79,9 pkt). Poprzednio notowano 81,8 pkt.

2013-08-14 08:06

Bardzo dobry odczyt z Niemiec

Zgodnie z naszymi przewidywaniami odczyt dynamiki PKB z Niemiec za II kwartał okazał się dobry i lepszy od prognoz - wyniósł 0,7 proc. k/k oraz 0,9 proc. r/r, spodziewano się 0,6 proc. k/k i 0,3 proc. r/r. Rynek jednak, jak również zakładaliśmy, zdyskontował takie rezultaty na tyle zdecydowanie, że ruch wzrostowy na eurodolarze okazał się skromny (odnotowano na razie podejście do 1,3282). Równie delikatnie umocnił się złoty do dolara (kurs 3,1635).

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice