FMC Management
 

Aktualności

RSS Facebook

Kategorie

Kalendarium

16 lipiec 2024

Puls rynku: Rynek NewConnect

2012-06-14 11:04

Nowy mistrz w sprincie do sukcesu na NewConnect

Produkująca nowoczesne systemy kominowe spółka Presto chce w II kwartale zadebiutować na NewConnect. Debiut był poprzedzony prywatną emisją akcji. Ze sprzedaży papierów firma pozyskała 600 tys.  zł. Wyda je na rozwój zaplecza technologicznego i zwiększenie swojego udziału w rynku. Nowe akcje będą stanowiły niemal 12proc. podwyższonego kapitału.

2012-05-28 13:15

Seria zawieszeń na Newconnect

25 maja Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu zawiesił obrót akcjami spółki Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Przyczyną takiej decyzji było zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji tego podmiotu. W poniedziałek Nabbe Investments i inni znaczący akcjonariusze ogłosili przymusowy wykup 259.828 akcji stanowiących, 7,36% głosów na WZ.

2012-04-17 11:54

Animator Rynku – ważny element rynku Newconnect

Jak pokazują statystyki w 2011 roku wartość obrotu akcjami na rynku Newconnect sięgnęła 1 858 478,93 tys. zł. W pierwszym kwartale 2012 roku wielkość tego wskaźnika ukształtowała się na poziomie 431 822,42 tys. zł. Dla osoby, która nie ma zbyt dużej styczności z obrotem giełdowym te wartości mogą się wydawać bardzo duże. Jednak zestawiając wartości obrotu 373 spółek wchodzących w skład indeksu NCIndeks oraz 20 pomiotów z WIG20 to różnica jest kolosalna. Takie porównanie wydaje się jednak niewłaściwe.

2012-04-11 14:00

ESPI – obowiązki dla uczestników NewConnect

Utrzymywanie dobrej komunikacji na linii Emitent – inwestorzy i akcjonariusze jest podstawą dobrej współpracy i rozwoju dla obu stron rynku. Przekazywanie istotnych informacji dotyczących kształtowania się sytuacji majątkowej, gospodarczej, czy prawnej spółki ułatwia bowiem ocenę sytuacji i podjęcie decyzji inwestycyjnych.  Dlatego też skrupulatne wypełnienie obowiązków informacyjnych jakie na uczestników rynku NewConnect nakładają regulacje prawne jest niezwykle ważnym elementem poprawnego funkcjonowania w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2012-03-29 11:20

Podsumowanie sesji 28 marca

Po wtorkowej próbie odrobienia strat z pierwszej w tym tygodniu sesji na rynku Newconnect środowe notowania znów przyniosła spadki. Indeks NCIndex stracił 0,64% i zamknął się na poziomie 41,94 pkt. Nastąpiło zatem przełamanie istotnego poziomu wsparcia ustanowionego na wartości 42 pkt. Ostatni raz poniżej tego poziomu indeks znajdował się na początku lutego tego roku.

2012-03-28 11:15

Podsumowanie sesji 27 marca

Lepsze nastroje na głównym parkiecie, które utrzymują się od początku tygodnia zaczęły podczas wtorkowych notowań przekładać się powoli na mniejszy parkiet. NCIndex wzrósł o 0,45% do poziomu 42,21 pkt. W porównaniu do poniedziałkowej sesji

2012-03-27 11:20

Autoryzowany Doradca – podstawowe zadnia i odpowiedzialność w zakresie obowiązków informacyjnych

Zadania Autoryzowanego Doradcy rynku Newconnect można podzielić na dwa obszary. Do pierwszego z nich należą obowiązki związane z tworzeniem dokumentu informacyjnego oraz wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie. Drugi zakres obejmuje współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz doradztwie w obszarze funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w Obrocie.

2012-03-27 10:55

Podsumowanie sesji z 26 marca

Mimo wczorajszych poprawy nastrojów wśród inwestorów i silnych wzrostów na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, jej mniejszy brat zanotował spadek. NCIndex usunął się wczoraj o 0,52% do poziomu 42,02 pkt.

1 2 3
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice