FMC Management
 

Aktualności

RSS Facebook

Kategorie

Kalendarium

20 kwiecień 2024

Puls rynku: Analizy techniczne

2013-05-29 12:00

Para USD/PLN – analiza techniczna

Para USD/PLN – analiza techniczna

 

Para USD/PLN znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym. Ostatnie sesje przyniosły wyhamowanie wzrostów, a kurs jej wynosi obecnie 3,27 PLN. Spójrzmy na wskaźniki analizy technicznej i średnie kroczące. Wskaźniki STS i MACD dają sygnał kupna,  średnia krocząca EMA - widoczna na wykresie również. Za spadkiem kursu przemawia wskaźnik Bollingera, nastąpiło tu odbicie od górnej wstęgi. Ponadto wskaźnik STS znajduje się w obszarze wykupienia, co sygnalizuje spadki.

Podsumowując, najbliższe sesje najprawdopodobniej przyniosą spadki kursu i umocnienie złotego, lecz w dłuższym terminie najprawdopodobniej będziemy świadkami osłabienia złotego  (wzrost kursu).

 

 

Michał Palenciuk

Autor niniejszego raportu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy – nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Autor niniejszego dokumentu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i dokładność informacji, prognoz i ocen zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zaprezentowane w niniejszym dokumencie informacje zostały przekazane przez analizowany podmiot, w związku z powyższym autor niniejszego dokumentu, członkowie jego organów, jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Autorzy niniejszego dokumentu nie są zobowiązani do udostępnienia odbiorcom niniejszego dokumentu jakichkolwiek dalszych informacji i dokumentów, ich aktualizowania ani korygowania. Przedstawione w niniejszym dokumencie prognozy opierają się na szeregu założeń, które mogą nie zostać spełnione i tym samym autor nie udziela jakichkolwiek zapewnień ani gwarancji, iż przedstawione prognozy zostaną wypełnione. Dokument nie stanowi także rekomendacji nabycia akcji Spółki, wyraża jedynie subiektywny pogląd, co do postrzegania ich wartości

2013-03-22 14:00

Analiza techniczna EUR/PLN

Pary złotowe w ostatnim tygodniu dość mocno zyskały na wartości (spadek wartości złotego). Z punktu widzenia analizy technicznej, wszystkie mają jeszcze potencjał wzrostu, jednak może on być w krótkim terminie ograniczany, przez wydarzenia z rynku (wspomniane wyżej wydarzenia na Cyprze). Pomimo tego, mocnym oporem w przypadku pary EUR/PLN jest poziom w okolicach 4,20-21 PLN. Potwierdza to trend wzrostowy oraz wskaźnik MACD. Przypominam jednak, że trzeba mieć również na uwadze względy fundamentalne.

 

Od początku tego tygodnia jesteśmy świadkami dużego zamieszania na rynku walutowym oraz spadku wartości złotego. Przyczyną tego zjawiska są problemy Cypru z jego zadłużonym sektorem bankowym. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia (otrzymania pomocy przez Cypr), bardzo prawdopodobne jest umocnienie złotego. Jeśli taki scenariusz będzie miał miejsce około 15 kwietnia, to powinniśmy być świadkami lekkiego umocnienia złotego lub oscylowania na podobnym poziomie jak obecnie.

 

2013-03-22 14:00

Analiza techniczna USD/PLN

Podobnie jak para EUR/PLN para dolarowa, również ma potencjał wzrostu, potwierdza to wskaźnik MACD oraz trend wzrostowy w którym się obecnie znajdujemy. Jednak przypominam, że trzeba mieć również na uwadze względy fundamentalne o których wspomniałem przy parze EUR/PLN. Ponadto, mocnym oporem w przypadku pary USD/PLN jest poziom w okolicach 3,30 PLN.

 

2013-02-19 11:00

Analiza techniczna USD/PLN – 18.02.2013 r.

 Na parze USD/PLN od początku czerwca ubiegłego roku znajdujemy się w długoterminowym trendzie spadkowym ( ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kurs tej pary spadł o niecałe 1,5 proc.) jednak od początku lutego bieżącego roku widoczny jest wzrost kursu.

2013-02-19 11:00

Para EUR/USD – analiza techniczna 19.02.2013 r

Para EUR/USD od 25 lipca ubiegłego roku pozostaje w długoterminowym trendzie wzrostowym, choć od początku lutego bieżącego roku możemy mówić o krótkoterminowym trendzie spadkowym, po wcześniejszym odbiciu się od oporu na poziomie 1,366. Obecnie znajdujemy się na poziomie 1,335.

2013-02-19 11:00

Analiza techniczna EUR/PLN – 18.02.2013r.

Na parze EUR/PLN od początku czerwca ubiegłego roku znajdowaliśmy się w trendzie spadkowym, który w połowie stycznia został przełamany i obecnie znajdujemy się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, kurs tej pary wzrósł o niecałe 0,5 proc, a obecnie znajdujemy się na poziomie 4,1922 PLN.

2012-11-23 11:39

Frank, euro, dolar - prognoza do 15 grudnia

Od około dwóch miesięcy jesteśmy świadkami osłabiania się złotego względem głównych walut: dolara, euro oraz franka szwajcarskiego. Czynnikiem deprecjonującym naszą walutę jest niewątpliwe słaba sytuacja gospodarcza w całej Strefie Euro (przemawiają za tym dane makroekonomiczne publikowane w ostatnich miesiącach), a w szczególności w państwach, które w największym stopniu dotknął kryzys, mianowicie Portugalii, Włoszech, Hiszpanii i Grecji. Właśnie problemy w tym ostatnim państwie dostarczają najwięcej negatywnych sygnałów na rynek, przez co rośnie awersja do ryzyka. Kraj ze stolicą w Atenach z niecierpliwością czeka teraz na pomoc finansową od Eurogrupy oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Transza pomocy według oczekiwań miała być udzielona dziś (21 listopada) jednak tak się nie stało, kolejne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 26 listopada. Dodatkowo nierozwiązana sytuacja w USA, dotycząca możliwości wystąpienia klifu fiskalnego, sprawia, że nastroje są jeszcze mniej optymistyczne. Kolejnym czynnikiem osłabiającym naszą walutę są ostatnie cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, które mogą zostać pogłębione w najbliższych miesiącach. Zabiegi te sprawiają, że złoty jest postrzegany jako mniej atrakcyjna inwestycja oraz osłabiają jego wartość wobec głównych walut.

2012-11-20 11:40

Analiza techniczna USD/PLN

1 2 3 4 5 6 7 8
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice