FMC Management
 

Oferty Publiczne- IPO

 

FMCM przygotowuje spółki do funkcjonowania na publicznym rynku papierów wartościowych, a następnie doradza przy przeprowadzaniu transakcji pozyskania finansowania w procesie publicznej oferty sprzedaży akcji. Oferujemy kompleksową obsługę przed-emisyjną, a w skład naszych działań wchodzi:

 • ocena możliwości skutecznego przeprowadzenia oferty,
 • przygotowanie planu i harmonogramu wszystkich działań związanych z ofertą,
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • przeprowadzenie „biznesowego" due diligence obejmującego analizę ekonomiczno-finansową danych historycznych,
 • sporządzenie projekcji finansowych w oparciu o wykonane analizy i biznes
 • plan oraz założenia operacyjne na kolejne lata,
 • sporządzenie wyceny wartości spółki,
 • pomoc w wyborze pozostałych doradców niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu (doradca prawny, agencja PR),
 • określenie zakresu działań koniecznych do przeprowadzenia przez inne podmioty, i koordynacja prac analitycznych w zakresie przygotowania due diligence prawnego, podatkowego oraz audytu, opracowanie wspólnie z doradcą podatkowym planu oraz harmonogramu przekształceń zmierzających do przygotowania
 • Spółki do sprzedaży akcji na GPW,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego,
 • nadzór nad procesem informacyjnym,
 • poszukiwanie i uczestnictwo w spotkaniach z inwestorami (zarówno instytucjonalnymi jak i indywidualnymi),
 • przygotowanie z wybranym biurem maklerskim procesu przydziału i sprzedaży akcji, realizacja tego procesu,
 • inne, niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia oferty prace przygotowawcze.
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice