FMC Management
 

Emisje Obligacji

FMCM kompleksowo doradza przy pozyskiwaniu finansowania poprzez emisje obligacji w szczególności na rynku publicznym, w tym emisje obligacji zamiennych na akcje. Zakres naszych usług przy tego typu transakcjach obejmuje:

 • analizę sytuacji spółki oraz opracowanie strategii pozyskania
  kapitału
 • organizację całego procesu i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja
  prac pozostałych podmiotów
 • pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji
  transakcji
 • doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji
  finansowych)
 • doradztwo przy konstruowaniu warunków emisji
 • przygotowanie dokumentacji emisyjnej
 • przygotowanie prezentacji na temat spółki
 • organizację spotkań z inwestorami
 • współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych
  instytucjach rynku kapitałowego
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice